خانه پوشالی ؛ قسمت ۶ ، قایق کاغذی

دولت آمریکا در اقدامی خلاف عرف بین الملل، با هدف سود اقتصادی، در روند قرارداد میان فرانسه ، انگلیس و استرالیا درخصوص خرید زیردریایی اتمی وارد شد و قرارداد را به نفع خویش تغییر داد که مورد اعتراض شدید کشور فرانسه و انگلیس قرار گرفت