شاهنامه یونسکو

نفیس ترین شاهنامه فردوسی
با جلد چرمی
از سوی سازمان جهانی یونسکو
با مقدمه دکتر محمد علی اسلامی نُدوشن
خط: استاد رسول مرادی
نگارگری تابلوها: حمدالله کَتال
تذهیب: فاطمه منتظری
نمونه خوانی: دکتر علی بخت آزاد (پشتیبان معنوی و مادی از آغاز تا پایان)
تعدادی از این شاهنامه نفیس و بی مانند در اختیار گروه فرهنگی گرزمان قرار داده شده است. برای تهیه این شاهنامه تکرارنشدنی در ایران با ما در ارتباط باشید.
موسیقی متن ویدئو: آهنگ سلام صبحگاهی اثر استاد کسایی با تنظیم استاد حسین علیزاده در آلبوم صبحگاهی
جهت تهیه اثر در تلگرام و اینستاگرام با ما همراه شوید:
Telegram :
https://t.me/garozman

instagram:
https://instagram.com/garozman1398

site:
https://garozman.ir