کلینیک روانشناسی در تهران

در مورد فعالیت های کلینیک روانشناسی و علوم اعصاب نیک مهر در سالی که گذشت.

(https://nikmehrgroup.com) سایت کلینیک روانشناسی نیک مهر

شعبه شمال تهران : ۲۲۵۷۷۰۶۹

شعبه شرق تهران : ۳۶۶۰۳۹۸۳

مدیریت : ۰۹۱۲۴۴۳۷۱۲۴