آخرین اخبار خدمات آستان قدس رضوی در عراق و ایران در آستانه اربعین

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی:

با توجه به ازدحام جمعیت زائران اربعین در مرز مهران از امروز توزیع وعده های غذایی و آب در این مرز افزایش پیدا می‌کند.