فلزیاب فرکانسی نفوذ تفکیک عمق زیاد

فلزیاب فرکانسی نفوذ تفکیک عمق زیاد
فلزیاب فرکانسی توان نفوذ و جذب بالائی را در تفکیک طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد داشته به شرط انکه دارای تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRRESHOLD باشد و دلیل این قدرت تفکیک در عمق زیاد حاصل از عملکرد طبق سرعت فرکانسی و جداسازی انرژی فرکانس در زمان انتقال یا جابجائی ذرات انرژی طلا یا فلز تعیین شده در بازتاب میباشد و وضعیت در فلزیاب تصویری فرکانسی یا فلزیاب لیزری فرکانسی یا فلزیاب انتنی فرکانسی برای تفکیک طلا در عمق زیاد وجود دارد.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34