طراحی،ساخت فروش خط تولید دستی سنگ مصنوعی

مهندس یاشا باقری
09113269239
مهندس ملیکا گرجی
09027553577
www.nanosil.co
www.cement-plast.com
جهت پاسخگویی بهتر لطفا در واتساپ پیام دهید

طراحی،ساخت فروش خط تولید دستی سنگ مصنوعی ،خط تولید نیمه اتوماتیک سنگ مصنوعی،خط تولید اتوماتیک سنگ مصنوعی،خط تولید اتوماسیون سنگ مصنوعی،خط تولید فول اتوماتیک سنگ مصنوعی
در ظرفیت تولید در هر شیفت متفاوت و متناسب با سیاست کاری شما
ارائه خط تولید استاندارد و با بالاترین مشخصات فنی