پیش بینی پیشکسوتان پرسپولیس از فینال آسیا

در استانه بازی فینال لیگ قهرمانان آسیا ، بین نماینده های ایران و کره جنوبی ، پیشکسوتان پرسپولیس درباره این بازی مهم صحبت کردند.