رعایت نکنیم وارد موج سوم کرونا می شویم

رئیس‌جمهور در جلسه ستاد مقابله با کرونا: اگر دستورالعمل های بهداشتی را کنار بگذاریم وارد موج سوم کرونا خواهیم شد.