وقتی جلوت از کسی تعریف میشه...

وقتی جلوت از کسی تعریف میشه و تو حالت خراب میشه و احساس کم ارزشی می کنی، یعنی فاصلت با کودک درونت زیاده و عزت نفست پایین
و به جای اینکه خودت، خودتو تایید کنی، دوس داری دیگران تو رو تایید کنن

این پست رو با دقت ببین و حتماً سیو کن

دو تا کار ازت خواستم، لطفاً تو کامنت ها بنویس از چه زمانی قراره این دو کار رو شروع کنی

مرسی که در مسیر تقویت عزت نفس با من همراهی می کنی

وبسایت: https://Academicnlp.com
اینستاگرام: https://Instagram.com/mehdiarabzadeh_org
تلگرام: https://telegram.me/academic_nlp