دفاعیات وکیل طبری در جلسه سوم رسیدگی به اتهامات

وکیل اکبر طبری در دادگاه این متهم اقتصادی گفت: موکلم در این ۲۰ سالی که خدمت کرده نوک سوزنی ایراد، اتهام و مشکلی متوجهش نبوده است.