بهترین و پربازدیدترین شهرها در سال گذشته

هرساله از بین 200 شهر جهان 10 تا پربازدیدترین و بهترین شهرهای دنیا معرفی میشوند که در این ویدیو به این موضوع میپردازیم.