تیزر نمایش کمدی تیمارستان اثری از علی الفت شایان و،گروه تئاتر گیله وا...،

گروه هنری گیله وا ،، بندرانزلی،، تئاتر کمدی موزیکال