تحریم نفت = بستن تنگه ی هرمز؟ | علت عقب نشینی آمریکا از تحریم نفت ایران چیست؟

تحریم نفت = بستن تنگه ی هرمز؟ | علت عقب نشینی آمریکا از تحریم نفت ایران چیست؟

تحریم نفت= بستن تنگه ی هرمز؟
علت عقب نشینی آمریکا از تحریم نفت ایران چیست؟
قسمت اول
#گیر_بازار 143

منبع : کانال رادیو صدای میقات
@sedayemighat_channel

سایت » www.bonyana.com | کانال ما در پیام رسان های ایرانی : @bonyana
کانال های مجله بنیانا در پیام رسان های ایرانی رو با جستجوی شناسه @bonyana دنبال کنید