بی دقتی در بارگیری و حاثه ترسناک

لطفا لطفا در هنگام کار نکات ایمنی را رعایت کنید، این ویدیو یک حاثه دلخراش در هنگام بارگیری است که هم ضرر جانی داشت و هم ضرر مالی بسیار زیاد.
-----------------------------------------
اوبار سامانه هوشمند حمل بار
از وبلاگ ما دیدن فرمایید
http://ubaar.ir/
http://blog.ubaar.ir/