با همسر پرخاشگر و تندخو چگونه باید رفتار کنیم؟

با همسر پرخاشگر و تندخو چگونه باید رفتار کنیم؟
حل این مشکل می تواند واقعا مشکل باشد و هنگامی که با عصبانیت منفعل از طرف شوهرتان روبرو می شوید، اختلافات را حل و فصل کنید در حالی که تشخیص عصبانیت یک نفر وقتی که او عصبانی می شود، آسان است، رفتار پرخاشگرانه منفعل او می تواند مشکل تر باشد و درک این فرد دشوار است. ممکن است احساس کنید که هیچ قدرتی برای تغییر ندارید، اما آرام باشید و به یاد داشته باشید که در رابطه با همسرتان قدرت زیادی دارید پس با راه حل هایی که در این بخش از نمناک خواهیم گفت برای برخورد و رفتار با مرد پرخاشگر آماده شوید.