اعزام مشمولان به سربازی با رعایت نکات بهداشتی

رئیس سازمان نظام وظیفه از اعزام مشمولان به سربازی با رعایت نکات بهداشتی خبر داد.