وزیر آموزش و پرورش: حضور دانش آموزان در مدارس الزامی نیست

وزیر آموزش و پرورش گفت: والدین می‌توانند یکی از دو روش حضوری یا غیرحضوری را انتخاب و به مدارس اعلام کنند.