تست مقاومت دیوار مقاوم سازی شده

تست مقاومت دیوار مقاوم سازی شده
الیاف کربن تک جهته شرکت CTech-LLC علاوه بر چگالی و وزن کم استحکام بالایی دارند و از این رو برای صنایع مختلف از جمله تعمیر و مقاوم ­سازی سازه­ ها در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین برای افزایش ظرفیت باربری پل­‌ها تعمیر و بهسازی مخازن استحکام بخشی سیلوها و… از الیاف کربن تک جهته استفاده می­‌شود.

https://polyme.ir/products/ud-carbon-wraps-ctech-llc/