مخمل پاش 02156574663

سازنده دستگاه های مخمل پاش_ابکاری فانتاکروم_هیدروگرافیک.
فروش عمده و خرده پودر مخمل ترک چینی و ایرانی
.چسب های مخصوص مخمل پاشی.معمولی و ضد آب.
موادابکاری فانتاکروم و تجهیزات ابکاری
فروش فرمول فانتاکروم
فروش فیلم(پترن) و اکتیواترو هیدروگرافیک.
تلفن های تماس و مشاوره:
09219096267
09333467328
02156574663