دستگاه حضور و غیاب کارتی و کارت حضور و غیاب

با این که این دستگاه‌ها از قدیمی‌ترین "(https://www.jahangostarpars.com/card-time-attendance/)[دستگاه‌های حضور و غیاب کارتی]" محسوب می‌شوند و پس از آن‌ها مدل‌های پیشرفته‌تر و بهتری به بازار امده است؛ اما هنوز هم این دستگاه‌ها طرفداران مخصوص به خود را دارند. عواملی از قبیل قیمت مناسب نسبت به سایر دستگاه‌ها، سهولت کارکرد و عمر مفید طولانی از مزایای دستگاه حضور و غیاب کارتی هستند.
در این میان خوب است که سری هم به صفحه‎ی مربوط به «راهکار دانشگاه» و «راهکار سازمان‎های بزرگ» بزنید.