فروش حشره کش و کنه کش بسیار قوی بدون بو و موثر آبرون

با سلام حشره کش و کنه کش جدید ابرون سوسپانسیون 240 توسط موسسه تحقیقات گیاه پزشک کشور علیه آفت عسلک و مگس سفید جالیز در مزرعه مناطق مختلف کشور آزمایش گردیده و با نتایج خوب در کنترل آفت فوق در مراحل فعال ( تخم و پوره های جوان ) مورد تاَیید و ثبت قرار گرفته است .خواص بیولوژیکی : ابرون با ماده موَثر اسپیرومسیفن یک حشره کش و کنه کش تماسی جدید بوده که بوسیله شرکت بایر کراپ ساینس ساخته شده است . اسپیرومسیفن از گروه جدید شیمیایی بنام اسید تترونیک می باشدقبل از مصرف ، قوطی محتوی سم را به خوبی تکان دهید . ابتدا در ظرفی تمیز مقدار لازم از سم را با آب مخلوط نموده و خوب هم بزنید سپس مخزن سمپاش را تا نیمه از آب پر نمایید و محلول تهیه شده را درون مخزن ریخته و خوب هم بزنید ، سپس بقیه آب مورد نیاز را به مخزن بیفزاید تا غلظت مورد نظر حاصل شود . دقت شود تا در تمام طول سمپاشی همزن سمپاش فعال باشد برای خرید و سفارش سم کنه کش و حشره کش آبرون تماس بگیرید
09107822258
09107822258
04432255086
/http://ajitasam.com/