کلیپ غمگین فراغ پدر در شب یلدا

آری امشب شب یلدا است
شب فال
شب عشق
شب هندوانه
و شب آزادی وشب رهایی
چیزی به یادم نمی آید ، جز اینکه ، امشب شب تنهایی من است