علت نشان ندادن تصویر دوربین مدار بسته در دستگاه چیست؟

️به نظر شما چه دلایل وجود دارد که با وجود اتصال دستگاه به دوربین باز تصویری نخواهیم داشت؟
️داتیس ضمانت خرید شماست

www.datisint.com
️ 02174856
@datisint