سرزمین هیچکس No Man’s Land 1987 دوبله کانال sekoens1@

سرزمین هیچکس
No Man’s Land 1987

کارگردان
Peter Werner

بازیگران
Charlie Sheen
D.B. Sweeney
Lara Harris
Randy Quaid

"بنجی تیلور" پلیسی است که مخفیانه وارد یک گروه سارق اتومبیل به رهبری "تد واریک" می شود. او خود را عرق آنها کرده و به شیوه زندگی و هیجان آنها علاقه مند شده و عاشق خواهر "وریک" می شود و...

دوبله فارسی