سلطان و شبان 3

سريال افسانه سلطان و شبان - کارگردان : داریوش فرهنگ - ۱۳۶۲ - قسمت های 6 و 7 - شبان را به قصر آورده و ردای سلطانی بر او می‌پوشانند و سلطان را نیز در جامه ٔ شبانی به ده او می‌فرستند . تلخک و دوست دبیزش که اگاه از دگرش رفتار پادشاه شده‌اند، به جستجوی راستی می‌پردازند و تلخک جانش را در این راه از دست می‌دهد. دبیر که به نام و نشان درست پادشاه نو پی برده است او را از چگونگی رویداد اگاه می‌سازد و با هم برنامه و نیرنگی برای از میان برداشتن درباریان و رهایی زندانیان پی ریزی می‌کنند .…