کنگره دندانپزشکی مدرن در باکو

کلینیک مدرن با مدیریت جناب آقای بابک مسلمی سمپوزیوم بسیار با شکوهی را در کشور آذربایجان در شهر باکو برگزار کرد.

خانم دکتر قربانی مدیر اجرایی این سمپوزیوم بودند.

در این ویدیو به طور کامل در مورد این سمپوزیومو اهداف آن توضیح داده شده است.

https://clinicmodern.com/