آموزش طب سنتی 3

آموزش مجازی طب سنتی ایرانی - دکتر سید مهدی میرغضنفری؛ پزشک، دکترای تخصصی (PhD) فیزیولوژی - جلسه سوم 19 -11-97 - این قسمت : چه کنیم که بیمار نشویم؟ تعاريف پايه مهم در طب سنتی ايرانی، لوازم سلامتی - https://Gap.im/tebalavi - https://eitaa.com/tebalavi