دانلود آهنگ تردید رفتن - چارتار

متن آهنگ چارتار تردید رفتن


آه ای تردید رفتن گاهی دامن نگیر


آه ای بی رد پایی گاهی از من نگیر


آه ای تردید رفتن گاهی دامن نگیر


آه ای بی رد پایی گاهی از من نگیر


من تا سخن راهی ام


من تا سحر در شتابم


چون نور از فرط خورشید تاریکی بر نتابم


من تا سخن راهی ام


من تا سحر در شتابم


چون نور از فرط خورشید تاریکی بر نتابم


♫♫♫


سر کن این تشنگی را آبی جز تشنگی نیست


دل کندم از فسردن این مردن زندگی نیست


من تا سخن راهی ام


من تا سحر در شتابم


چون نور از فرط خورشید تاریکی بر نتابم


من تا سخن راهی ام


من تا سحر در شتابم


چون نور از فرط خورشید تاریکی بر نتابم


من تا سخن راهی ام


من تا سحر در شتابم


چون نور از فرط خورشید تاریکی بر نتابم