آموزش تعریف گروهی کالا با اکسل در نرم افزار انبارداری میزان

ورود برخی از این اطلاعات به دلیل حجم زیاد برای کاربران زمان بر و خسته کننده خواهد بود و امکان درج اطلاعات اشتباه را نیز ممکن می سازد.
در نرم افزارهای میزان برای سهولت کاربری و سرعت کاربران در ورود اطلاعات امکان ورود تجمیعی از اکسل اضافه گردیه است که به کاربران این امکان را میدهد اطلاعات خود را از برگه اکسل و به صورت یکجا وارد سیستم نرم افزاری نمایند.
در این ویدئوی آموزشی ما قصد داریم یک نمونه از ورود اطلاعات از طریق اکسل در نرم افزار انبارداری میزان را به شما آموزش دهیم.