اکولایزر 1 - The Equalizer 2014

سینمایی - اکولایزر (موازنه گر) - The Equalizer 2014 - مردی که افکار گذشته اش او را رها نمی کنند ، تصمیم می گیرد زندگی جدیدی را به دور از حادثه آغاز کند. اما با دیدن فردی که نیاز به کمک دارد ، دوباره مجبور می شود به حرفه ی قبلیش برگردد و… - Gap.im/nama66