جلسه 9 فیزیک دهم- طول، جرم و زمان - محمد پوررضا

آموزش مبحث "طول، جرم و زمان" در فیزیک دهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس موسسه میراث علم ماندگار و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است. شماره تماس: 09355465946
www.hamyarphysic.ir