پیشنهاد محدودیت‌های تردد در پایتخت و تعطیلی دو هفته‌ای تهران

معاون وزیر بهداشت و سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا جزییات جلسه امروز درخصوص اعمال محدودیت‌های تردد در پایتخت را تشریح کرد که در ادامه مشاهده می‌کنید.