برگزاری مراسم شام غریبان امام رضا (ع) در صحن انقلاب آستان مقدس

مراسم شام غریبان امام رضا (ع) در صحن انقلاب آستان مقدس آن حضرت با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.