علت شکستن تیغه چرخ گوشت

تیغه چرخ گوشت یکی از مهمترین بخش هایی است که ممکن است با گذشت زمان و به دلایل مختلفی دچار شکستگی شود که این امر موجب چرخ نشدن کامل گوشت و عدم امکان استفاده از دستگاه خواهد شد. در این ویدئو از آی پی امداد به بررسی علل شکست تیغه چرخ گوشت خواهیم پرداخت.
https://ipemdad.com/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%BA%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA/