آموزش کاشت ناخن با پودر : مرحله اول : زیرسازی و استفاده از نیپر - نیل آکادمی

در آموزش کاشت ناخن با پودر مرحله اخر در مانیکور خشک استفاده از نیپر و بریدن پوست هایی است که در طول مانیکور از سطح ناخن جدا شده اند. این پوست ها را با استفاده از نیپر و به آرامی برش می زنید. طریقه استفاده از نیپر در ویدئو به شما نشان داده شده است.
"آموزش کاشت ناخن با پودر"
"آموزش رایگان کاشت ناخن"
"نیل آکادمی"
تماس بگیرید:
۰۲۱-۶۶۷۴۱۱۷۸ | ۰۹۱۲۷۶۰۴۴۹۲