جلسه نهم دوره آموزش خط خودکاری

آموزش خوشنویسی با خودکار - آموزش خط خودکاری را میتوانید در سایت آموزشی پادافن (پارک دانش و فناوری) ببینید و به راحتی خوش خط شوید. این دوره توسط سایت پادافن با همکاری استاد میلاد قاسمی آماده شده است و مناسب مقطع ابتدایی است. در این دوره آموزشی خط خودکار آموزش داده شده است. آدرس دقیق صفحه پادافن www.padafan.com/product/khosh_khat
آموزش خط برای ابتدایی (مقطع ابتدایی) را می توانید از سایت پادافن به آدرس www.padafan.com و یا آدرس دقیق صفحه www.padafan.com/product/khosh_khat خوش خط تهیه کنید.