درون بدن حیوانات ۲ - زندگی های جدید

مستند درون بدن حیوانات 2002 - ق2 - زندگی های جدید – New Lives - Animals The Inside Story - مستندی علمی در مورد اینکه حیوانات چگونه کارهای عجیب خود را انجام می دهند و آناتومی و مکانیزم حرکات و رفتار آنها چگونه است. در این مستند بدن آنها زیر میکروسکوپ قرار گرفته و مورد آنالیز قرار میگیرند… - Gap.im/khelqat - eitaa.com/khelqat