تغذیه و انقراض

مستند تغذیه و مسیر ما بسوی انقراض - صنایع عظیم غذایی کشورهای غربی دارند چه بلایی بر سر غذا؛ جانداران و کره زمین می آورند. با دیدن این مستند شاید شوکه شوید https://Gap.im/dosh66 - https://eitaa.com/dosh66