دوره مربیگری مهد کودک (دوره آموزش مربیگری مهد کودک به روش مونته سوری) در نیک اندیشان با مدرک معتبر

در این دوره تمام مهارت ها مربی گری مهد کودک به روش مونته سوری به مهارت جویان آموزش داده و ضمن اعطای گواهینامه دانشگاهی، آکادمی URS انگلستان، مهارت جویان معرفی به کار می شوند.
برای کسب اطلاعات بیشتر از لینک زیر:
https://nickandishan.com/cources/kindergarten-coaching-course/