مصاحبه با برزو ارجمند در پشت صحنه فیلم سینمایی برای مرجان

مصاحبه با برزو ارجمند در پشت صحنه فیلم سینمایی برای مرجان به کارگردانی و تهیه کنندگی حمید زرگرنژاد.

بازیگران درخشان دیگری در این فیلم با برزو ارجمند هم بازی شده اند من جمله :جمشید هاشم پور -رامین راستاد و ...