نماهنگ فصل بهار از خوانندگان مختلف

نماهنگ فصل بهار از 7 خواننده مختلف
رضا صادقی (بندرعباسی)، سعید شهروز (لری)، محمد علیزاده (آذری)، پیام عزیزی (کردی)، محمدرضا هدایتی (زابلی)، مهدی یراحی (عربی) و زنده یاد مرتضی پاشایی