تسمه کش دستی نامحدودکش

تسمه کش دستی نامحدودکش
انبر سایزهای 16 و 19
بست فلزی
http://avinplast.com