حرکت آکروباتیک پلنگ برای شکار آهو

یک پلنگ در کنیا به طرز تماشایی و قدرتمندانه‌ای یک آهو را شکار کرد.