پیشی میشی

سینمایی - کمدی - پیشی میشی به کارگردانی حسین قناعت ساختهٔ سال ۱۳۹۸ - «فرهاد» در دنیا یک عشق دارد، آن هم عشق به ملوس. شاید به خاطر شباهت فرهاد به آلن دلونه که همه رو عاشق خودش می کنه.…