سعادتمند: پیشنهاد سازمان لیگ برای راستی آزمایی کرونا جالب نبود

سعادتمند، مدیرعامل باشگاه استقلال پس از جلسه هیئت مدیره به اظهار نظر درباره آخرین وضعیت‌ آبی‌ها پرداخت.