خانواده مسیح علینژاد

دفاع
حجت الاسلام والمسلمین
سید مصطفی محمدی
"امام جمعه انقلابی"
شهرستان عباس آباد
.
از
((خانواده مسیح علینژاد ))


????
قرارگاه فرهنگى المهدى
نهادامامت جمعه
شهرستان عباس آباد