مهاجر The Immigrant 1917

کمدی کلاسیک - چارلی چاپلین - مهاجر The Immigrant 1917 - چارلی یک مهاجر هست که می خواهد به آمریکا سفر کند. اما او بر روی کشتی دریازده می شود و قبل از اینکه به آمریکا برسد برای خود کلی دردسر ایجاد می کند و ...