طراحی بسته بندی در افغانستان با متخصصان سلام گرافیک

افغانستان از کشور هایی است که بدلیل وجود روابط عمیق با ایران در گذشته، در زمینه بازرگانی رابطه خوبی با ایران دارد.برای صادرات به افغانستان، فارغ از قواعدی که باید در بسته بندی محصولات رعایت کنید، باید علامت تجاری خود را ثبت کنید که این پروسه نیازمند تحقیق بیشتر می‌باشد. لازم به ذکر است زمانی که برند تجاری خود را ثبت کنید، مجاز خواهید بود به مدت 10 سال فعالیت خود را ادامه دهید.با متخصصان ما در سلام گرافیک همراه باشید.
https://higraphics.ir/package-design/afghanistan-packaging-design/
https://higraphics.ir/