سقف خیمه ای محوطه باغ رستوران-فروش سقف خیمه ای حیاط رستوران-جدیدترین سقف خیمه ای تالار-زیباترین سقف خیمه ای باغ رستوران

شرکت سازه چادری غشا
09380039391
حقانی
مجری و طراح جدیدترین ایده های سقف و سایبان مدرن چادری جهت هرنوع فضای کاربری با سابقه ای درخشان میباشد که تا کنون پروژه های متعدد بینظیری را دراینباره برعهده داشته است و از محصولات پیش ساخته تا طراحی های خاص با استفاده از تکنولوژی غشاء پیش تنیده به انجام رسانیده است