تنها سپهبد

تنها سپهبد - (بیستمین سالگرد شهادت امیر سپهبد صیاد شیرازی) - سخنرانی ( صوتی ) دکتر حسن عباسی - ۲۴ فروردین ۹۸ – مشهد، درگز - https://Gap.im/jahad66 - https://eitaa.com/jahad66